Tiêu chuẩn Hữu cơ PGS Việt Nam

Submitted by HiepBio on CN, 01/17/2021 - 12:30
Nhãn hiệu

Giới thiệu với bạn đọc 24 điều khoản tóm tắt của Bộ tiêu chuẩn hữu cơ PGS Việt Nam, để tìm hiểu đầy đủ mời các bạn tải file tài liệu đính kèm.

 1. Nguồn nước được sử dụng trong canh tác hữu cơ phải là nguồn nước sạch, không bị ô nhiễm (theo quy định trong tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn của TCVN 5942-1995)
 1. Khu vực sản xuất hữu cơ phải được cách ly tốt khỏi các nguồn ô nhiễm như các nhà máy, khu sản xuất công nghiệp, khu vực đang xây dựng, các trục đường giao thông chính…
 1. Cấm sử dụng tất cả các loại phân bón hóa học trong sản xuất hữu cơ.
 1. Cấm sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật hóa học.
 1. Cấm sử dụng các chất tổng hợp kích thích sinh trưởng.
 1. Các thiết bị phun thuốc đó dựng trong canh tác thông thường không được sử dụng trong canh tác hữu cơ
 1. Các dụng cụ đó dùng trong canh tác thông thường phải được làm sạch trước khi đưa vào sử dụng trong canh tác hữu cơ.
 1. Nông dân phải duy trì việc ghi chép vào sổ tất cả vật tư đầu vào dùng trong canh tác hữu cơ.
 1. Không được phép sản xuất song song: Các cây trồng trong ruộng hữu cơ phải khác với các cây được trồng trong ruộng thông thường.
 1. Nếu ruộng gần kề có sử dụng các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ thì ruộng hữu cơ phải có một vùng đệm để ngăn cản sự xâm nhiễm của các hóa chất từ ruộng bên cạnh. Cây trồng hữu cơ phải trồng cách vùng đệm ít nhất là một mét (01m).

Nếu sự xâm nhiễm xảy ra qua đường không khí thì cần phải có một loại cây được trồng trong vùng đệm để ngăn chặn bụi phun xâm nhiễm. Loại cây trồng trong vùng đệm phải là loại cây khác với loại cây trồng hữu cơ. Nếu việc xâm nhiễm xảy ra qua đường nước thì cần phải có một bờ đất hoặc rãnh thoát nước để tránh bị xâm nhiễm do nước bẩn tràn qua. 

 1. Các loại cây trồng hàng năm phải qua giai đoạn chuyển đổi 6 tháng nếu khu vực sản xuất được chứng nhận là “đủ điều kiện sản xuất an toàn” hoặc 12 tháng trong trường hợp không có chứng nhận an toàn. Sản phẩm trong thời kỳ chuyển đổi không được bán là hữu cơ
 1. Các loại cây trồng lâu năm được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ trọn một vòng đời từ khi kết thúc thu vụ trước cho đến khi ra hoa và thu hoạch vụ tiếp theo. Sản phẩm sau thời gian chuyển đổi có thế  được bán như sản phẩm hữu cơ sau khi đó được cấp chứng nhận PGS
 1. Cấm sử dụng tất cả các vật tư đầu vào có chứa sản phẩm biến đổi gen GMOs.
 1. Nên sử dụng hạt giống và các vật liệu trồng trọt hữu cơ sẵn có. Nếu không có sẵn, có thể sử dụng các nguyên liệu gieo trồng thông thường nhưng cấm không được xử lý bằng thuốc bảo vệ thực vật hóa học trước khi gieo trồng. Nếu không thể tìm được hạt giống không xử lý hóa chất thì được phép rửa hạt giống bằng nước sạch để loại bỏ hóa chất trước khi sử dụng
 1. Cấm đốt cành cây và rơm rạ, phá rừng và hủy hoại môi trường sinh thái
 1. Cấm sử dụng phân người.
 1. Phân động vật lấy vào từ bên ngoài trang trại phải được ủ nóng trước khi dùng trong canh tác hữu cơ.
 1. Cấm sử dụng phân ủ được làm từ rác thải đô thị.
 1. Các sản phẩm từ biogas gồm nước và chất lắng không được sử dụng trực tiếp mà phải đưa vào ủ nóng trước khi đưa ra ruộng  để sử dụng
 1. Nông dân phải có các biện pháp phòng ngừa xói mòn và tình trạng nhiễm mặn đất.
 1. Một loại cây phân xanh cần được đưa vào cơ cấu luân canh cây trồng trong một năm
 1. Túi và các vật đựng để vận chuyển và cất giữ sản phẩm hữu cơ đều phải mới hoặc được làm sạch. Không được sử dụng các túi và vật đựng các chất bị cấm trong canh tác hữu cơ.
 1. Thuốc BVTV bị cấm trong canh tác hữu cơ không được phép sử dụng trong kho trữ sản phẩm hữu cơ.
 1. Chỉ những phân bón, chất dưỡng đất và các đầu vào được liệt kê trong danh mục phê chuẩn của PGS mới được phép sử dụng.

Nhãn hiệu PGS Hữu cơ trong bài giới thiệu đã được đăng ký bảo hộ, chúng tôi chỉ sử dụng nhằm mục đích giới thiệu nhằm tăng khả năng nhận diện thương hiệu cho bạn đọc.

Các thông tin chi tiết về Bộ tiêu chuẩn này xin xem tại website: vietnamorganic.vn