PGS Vinh Hà - Phú Xuyên

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 21:19

PGS Vinh Hà - Phú Xuyên thành lập 2019. Giám sát các loại rau an toàn và rau quả hữu cơ. Sử dụng PGS là công cụ để quản lý chất lượng sản phẩm.

Do tổ chức Oxfam Novid, quỹ GSRD hỗ trợ năm 2019, 2020.