PGS Vinasamex - Yên Bái

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 21:20

PGS Vinasamex - Yên Bái. Do Vinaxamex thành lập và sử dụng PGS để quản lý vùng nguyên liệu Quế, Hồi hữu cơ.

Do tổ chức Oxfam Novid, quỹ GSRD hỗ trợ năm 2019, 2020.