PGS Phúc Sơn, Yên Bái

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:34

PGS Phúc Sơn, Yên Bái thành lập 2020. Giám sát và cấp chứng nhận cho các sản phẩm: Lúa hữu cơ, rau hữu cơ

Do tổ chức World Vision hỗ trợ, phối hợp Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn.