PGS Nông sản Bắc Kạn

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 21:23

PGS Nông sản Bắc Kạn áp dụng PGS để quản lý vùng nguyên liệu Nghệ hữu cơ.

Do tổ chức Oxfam Novid, quỹ GSRD hỗ trợ năm 2019, 2020.