PGS KIM BÔI

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:26

PGS Kim Bôi hành lập 2017. Giám sát và cấp chứng nhận cho các sản phẩm: rau các loại

Do Trung tâm phát triển Phụ nữ và Trẻ em (DWC) hỗ trợ phối hợp với Hội phụ nữ huyện Kim Bôi.

Địa chỉ: Số nhà 63, Xóm Sào, xã, Hạ Bì, Kim Bôi, Hòa Bình

Điện thoại: 091 251 28 26