PGS Kế Sách, Sóc Trăng

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:33

PGS Kế Sách, Sóc Trăng thành lập 2020. Giám sát các cấp chứng nhận cho các sản phẩm: Rau hữu cơ

Do tổ chức Actionaid hỗ trợ phối hợp với Trung tâm Trồng Trọt - BVTV.