PGS Hữu cơ Vân Hồ

Submitted by HiepBio on CN, 01/17/2021 - 12:22
Ảnh Đại diện

PGS Vân Hồ, Sơn La (thành lập năm 2020)

Chuyên sản xuất lúa hữu cơ, rau hữu cơ. Do Trung tâm Hợp tác phát triển Tây Bắc và Trung tâm Nghiên cứu nông lâm miền núi (ADC) Đại học Thái Nguyên thành lập phối hợp với HND huyện Vân Hồ, Trung tâm Trồng Trọt- BVTV huyện Vân Hồ.

Hiện vùng trồng trọt chính tại Bản Bướt, Chiềng Yên, Vân Hồ, Sơn La