PGS Hữu cơ Tân Lạc

Submitted by HiepBio on CN, 01/17/2021 - 20:16
Ảnh Đại diện

PGS Tân Lạc thành lập năm 2015

Các sản phẩm bưởi đỏ hữu cơ, rau hữu cơ, hạt hữu cơ, trong tương lai có định hướng phát triển thêm các dòng dược liệu hữu cơ

Do tổ chức Seed To Table, ADDA, VECO, FAO, CECAD hỗ trợ phối hợp với Trung tâm Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Lạc