PGS Huế

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:35

PGS Huế đang hoạt động ở 3 huyện: Phú Vang, Phú Lộc, Quảng Điền. Giám sát và chứng nhận các Sản phẩm: rau hữu cơ và dầu lạc hữu cơ.

Do tổ chức Luxembuarg hỗ trợ phối hợp với Sở Nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.