PGS Hội An

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:31

PGS Hội An thành lập năm 2014. Chuyên sản xuất rau hữu cơ ở HTX Rau hữu cơ và Du lịch Thanh Đông và Nhóm Hiền Đông có 33 bác Nông dân đang sản xuất.

Do tổ chức ACCD hỗ trợ phối hợp với Phòng Kinh tế Hội An.