PGS Đồng Tháp

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:32

PGS Đồng Tháp thành lập 2020. Tổ chức giám sát sản xuất và cấp chứng nhận cho các sản phẩm: Rau hữu cơ

Do tổ chức Seed To Table hỗ trợ phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông tỉnh.