PGS DACE

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 21:22

PGS DACE - Cao Bằng áp dụng PGS quản lý vùng nguyên liệu gừng, tỏi, sả, ớt, nghệ.

Do tổ chức Oxfam Novid, quỹ GSRD hỗ trợ năm 2019, 2020.