PGS Cao Bằng

Submitted by HiepBio on CN, 02/21/2021 - 16:29

Thành lập năm 2018. Các nông dân đang sản xuất rau ở Nà Tẻng, xã Hồng Việt, Hoà An, Cao Bằng.

Do Dự án của Luxembourg hỗ trợ, Chi cục Trồng Trọt- BVTV tỉnh Cao Bằng triển khai.