[Cảnh báo] Về việc sử dụng bao phân đạm để bao gói sản phẩm hữu cơ

Submitted by HiepBio on T2, 02/22/2021 - 20:05
Ảnh Đại diện

Sau khi thu hoạch lúa xong, bà con phơi khô quạt sạch và tiến hành đóng bao và bảo quản.

Có một lưu ý là ngoài thị trường hiện nay có rất nhiều bao phân đạm ghi chữ nước ngoài được bán rất nhiều và nhiều bà con đã sử dụng nó để đựng lúa.

Theo nguyên lý để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ không được sử dụng những bao này.

Tôi đính kèm hình ảnh để bà con nhận biết và tránh sử dụng.

Những sản phẩm hữu cơ nếu đựng trong bao như thế này khi chuyển đo đối tác thu mua sẽ có thể bị hủy hoặc trả về.

Tải urea

Những bao này trong nông nghiệp hữu cơ tuyệt đối không được sử dụng kể cả trong việc chứa đựng vật tư, phân bón đã qua ủ.

Vietnamese
Phân loại kiến thức