Liên nhóm Thanh Xuân

Bản đồ

21.235302351352, 105.76640891682

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn
Trạng thái chứng nhận
Đảm bảo Hữu cơ
Tổ chức Chứng nhận
Giới thiệu

Vùng canh tác thuộc Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội