Liên nhóm Lương Sơn

Bản đồ

20.838919535501, 105.53483705052

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn
Trạng thái chứng nhận
Đảm bảo Hữu cơ
Tổ chức Chứng nhận
Giới thiệu

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình