Liên nhóm Hữu cơ Đông Lai

Bản đồ

20.548740772796, 105.31802768048

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn
Trạng thái chứng nhận
Đạt tiêu chuẩn Hữu cơ
Tổ chức Chứng nhận
Giới thiệu

Bao gồm các thành viên là 3 nhóm hữu cơ: Tân Lai, Mường Hai, Đông Lai.

Thông tin liên lạc:

Trần Hồng Năng

Địa chỉ: xóm Tân Lai, xã Đông Lai, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình.

Số điện thoại: 0386323507, 0852138307