Liên nhóm Hữu cơ Chiềng Yên

Bản đồ

20.735565905219, 104.97388370748

Áp dụng Bộ tiêu chuẩn
Trạng thái chứng nhận
Đang chuyển đổi
Tổ chức Chứng nhận
Giới thiệu

Khu vực canh tác chính là: Đồng Luông, Đồng Nguất, Đồng Bồ Hòn thuộc Bản Bướt, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La