Organica Phan Đình Chiểu

Bản đồ

10.783922590679, 106.69509867691

Số điện thoại
Địa chỉ
130 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh