Huuco.net - Nông nghiệp Hữu cơ http://huuco.net/ en Ví dụ http://huuco.net/San-pham-thuc-pham/vi-du-14 <span>Ví dụ</span> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Tue, 04/14/2020 - 11:28</span> Tue, 14 Apr 2020 11:28:12 +0000 HiepBio 14 at http://huuco.net Luân canh cây trồng http://huuco.net/kien-thuc/luan-canh-cay-trong-13 <span>Luân canh cây trồng</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><ol><li> <ol><li><span><span><span><span>Luân canh cây trồng là sự thay đổi các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích phù hợp với sinh trưởng của cây.</span></span></span></span></li> </ol></li> </ol><p><span><span><span>Luân canh là biện pháp quan trọng trong canh tác hữu cơ. Việc thiết kế các công thức luân canh tốt và hiệu quả là rất cần thiết. Nên lựa chọn cây trồng nên chọn cây có hệ thống rễ ăn sâu bố trí sau cây có rễ ăn nông để giữ cấu trúc của đất và thoát nước tốt, cây có sinh khối rễ cao và thấp để tạo điều kiện cho sinh vật đất hoạt động trong đó có giun đất, cây cố định Nitơ với cây có nhu cầu Nitơ cao, cây ức chế cỏ, cây ký chủ khi cần thiết. </span></span></span></p> <p><span><span><span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Luân canh cần được xem là bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra sự đa dạng thực vật cần thiết. Luân canh là việc trồng một chuỗi các loại cây khác nhau ở trong cùng thửa ruộng từ vụ này tiếp sau vụ kia.  Khi lựa chọn các chuỗi luân canh, cần gắn với mục đích không chỉ làm giảm đến mức thấp nhất sâu bệnh hại mà còn cải tạo độ phì nhiêu của đất và phòng ngừa xói mòn. Chú ý hơn nữa việc đưa vào luân canh các loại cây họ đậu, cây làm thức ăn gia súc và để đất cho cỏ mọc nhằm đạt các</span></span></span></span></p> <p><span><span><span>Luân</span><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL"> canh đem lại nhiều tác dụng và có tầm quan trọng đáng kể như: </span></span></span></p> <ul><li><span><span><em><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Điều hòa dinh dưỡng trong đất: Mỗi loại cây trồng khác nhau, thậm chí mỗi giống cây trồng cũng yêu cầu lượng dinh dưỡng khác nhau cho nên độc canh dẫn đến kiệt quệ một loại dinh dưỡng nào đó trong đất, còn luân canh các loại cây khác nhau, sử dụng dinh dưỡng khác nhau, chất dinh dưỡng có trong đất được điều hoà.</span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Luân canh để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh: Sâu bệnh hại cây trồng có tính chuyên tính, tức là chỉ hại một hoặc một số cây trồng mà không gây hại đối với các loại cây trồng khác. Một số loại cây trồng dễ nhiễm sâu bệnh như Cà chua, Khoai tây, Thuốc lá… song nhiều loại cây trồng lại có tác dụng chống lại sâu bệnh như hành, Tỏi...Vì vậy, khi luân canh môi trường thay đổi, sâu bệnh giảm, cỏ dại bị hạn chế hoặc bị tiêu diệt. Luân canh là biện pháp chính để điều khiển sâu bệnh và cỏ dại trong canh tác hữu cơ. </span></em></span></span></li> <li><span><span><em><span lang="NL" xml:lang="NL" xml:lang="NL">Luân canh góp phần tạo nên đa dạng sinh học: Đa dạng sinh học đạt được khi các loại cây trồng, vật nuôi và các loài sinh vật khác có mặt nhiều nhất có thể, tạo ra điều kiện thích hợp để thiết lập sự cân bằng của một hệ sinh thái dù tự nhiên hay nhân tạo. Luân canh là một cách để thiết lập đa dạng sinh học cho hệ thống canh tác. </span></em></span></span></li> </ul></div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Tue, 04/14/2020 - 11:15</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/2020-04/nhung-cong-dung-cua-cay-diep-ca-ma-cac-ban-nen-biet-2.jpg" width="500" height="375" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Tue, 14 Apr 2020 11:15:51 +0000 HiepBio 13 at http://huuco.net Hệ sinh thái http://huuco.net/kien-thuc/he-sinh-thai-12 <span>Hệ sinh thái</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung với nhau và phát triển trong cùng một môi trường nhất định, các quần thể sinh vật sống chung trong môi trường đó sẽ có quan hệ tương tác với nhau và cả với yếu tố vô sinh mà chúng sống trong đó.</p> <p>Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã cho biết con đường trao đổi vật chất và năng lượng trong quần xã. Chức năng của hệ sinh thái là duy trì môi trường sống cho mọi sinh vật. Có thể nói chức năng của hệ sinh thái rất quan trọng trong sinh học và nền kinh tế. Trong hệ sinh thái các sinh vật được chia thành 3 nhóm chính:</p> <ul><li>Sinh vật sản xuất :  là các sinh vật có chức năng tổng hợp các chất hữu cơ từ vật chất vô sinh (như tảo, thực vật) dưới tác động của ánh sáng mặt trời.</li> <li>Sinh vật tiêu thụ : đây là hệ thống động vật với các bậc khác nhau như bậc 1 là động vật chuyên ăn thực vật, còn động vật bậc 2 sẽ ăn thịt…</li> <li>Sinh vật phân hủy: là các sinh vật (như nấm, vi khuẩn…) có chức năng phân hủy các xác chết của những sinh vật khác, sau đó chuyển hóa chúng thành các thành phần dinh dưỡng cho thực vật.</li> </ul><p>Sơ đồ của hệ sinh thái là một vòng tròn khép kín không có điểm đầu cũng không có điểm cuối. Các sinh vật trong vòng tròn đó không mất đi đâu mà chỉ chuyền từ nơi này qua nơi khác.C</p> <p>Các yếu tố vô sinh gồm có các yếu tố chính là:</p> <ul><li>Nhiệt độ: mỗi sinh vật thường có ngưỡng nhiệt độ nhất định, trên và dưới ngưỡng đó sinh vật sẽ ngừng hoạt động và chết, có ngưỡng tối ưu là ngưỡng sinh vật phát triển tốt nhất.</li> <li>Độ ẩm: độ ẩm không khí, độ ẩm đất cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của sinh vật.</li> <li>Ánh sáng mặt trời: thời gian và cường độ ánh sáng quyết định rất nhiều tới trạng thái sinh lý của cây, nhiều giả thuyết cho rằng thời gian chiều sáng trong ngày giúp cây cối biết được mùa nào đang tới và chuyển trạng thái ra qua, chăm sóc quả...</li> <li>Bão, lũ, mưa.... cũng là những yếu tố sinh thái cần quan tâm</li> </ul></div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Tue, 04/14/2020 - 07:53</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/2020-04/he%20sinh%20thai%20rung%20tu%20nhien.png" width="664" height="518" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Tue, 14 Apr 2020 07:53:19 +0000 HiepBio 12 at http://huuco.net Nông nghiệp bền vững giúp cây chống hạn mặn http://huuco.net/kien-thuc/nong-nghiep-ben-vung-giup-cay-chong-han-man-11 <span>Nông nghiệp bền vững giúp cây chống hạn mặn</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><iframe allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen="" frameborder="0" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jFITMoXNRoI" width="560"></iframe></p> <p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn ra ngày càng gay gắt hơn trong khu vực ĐBSCL. Những vùng trồng cây ăn trái tập trung cần có giải pháp để ứng phó có hiệu quả với tình hình này, giúp cho các vườn cây được an toàn và phát triển bền vững. Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn: </span></p> <p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">Android: </span><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string" dir="auto" href="https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FTHVLi_Android&amp;redir_token=8wbLHQehYYc_4W_NZZIgLlEIrSJ8MTU4NDYwNjE3NEAxNTg0NTE5Nzc0&amp;v=jFITMoXNRoI&amp;event=video_description" rel="nofollow" spellcheck="false" target="_blank">http://bit.ly/THVLi_Android</a><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto"> </span></p> <p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">iOS: </span><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string" dir="auto" href="https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FTHVLi_iOS&amp;redir_token=8wbLHQehYYc_4W_NZZIgLlEIrSJ8MTU4NDYwNjE3NEAxNTg0NTE5Nzc0&amp;v=jFITMoXNRoI&amp;event=video_description" rel="nofollow" spellcheck="false" target="_blank">http://bit.ly/THVLi_iOS</a><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto"> </span></p> <p><span class="style-scope yt-formatted-string" dir="auto">hoặc xem trực tiếp trên </span><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string" dir="auto" href="https://www.youtube.com/redirect?q=http%3A%2F%2Fthvli.vn&amp;redir_token=8wbLHQehYYc_4W_NZZIgLlEIrSJ8MTU4NDYwNjE3NEAxNTg0NTE5Nzc0&amp;v=jFITMoXNRoI&amp;event=video_description" rel="nofollow" spellcheck="false" target="_blank">http://thvli.vn</a></p> </div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Thu, 03/19/2020 - 14:57</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/2020-03/trong%20han%20man.jpg" width="480" height="360" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Thu, 19 Mar 2020 14:57:52 +0000 HiepBio 11 at http://huuco.net 4 Nguyên tắc trong thực hành canh tác hữu cơ http://huuco.net/kien-thuc/4-nguyen-tac-trong-thuc-hanh-canh-tac-huu-co-10 <span>4 Nguyên tắc trong thực hành canh tác hữu cơ</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p><strong>Sức khỏe:</strong> xuất phát từ đất khỏe, giống khỏe, hệ sinh thái khỏe, cây trồng vật nuôi khỏe từ đó tạo ra thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho con người.</p> <p><strong>Sinh Thái: </strong>Người canh tác cần hiểu về các chu trình sinh thái, vận dụng chúng, bảo tồn đa dạng các loài trong hệ sinh thái nông nghiệp.</p> <p><strong>Cẩn trọng: </strong>Việc áp dụng kỹ thuật mới, giống mới, vật tư mới, hay toàn bộ quy trình kỹ thuật cần được thực hiện một cách cẩn trọng.</p> <p><strong>Công bằng:</strong> với các bên tham gia trong chuỗi giá trị nông sản hữu cơ gồm: Nhà cung ứng vật tư đầu vào, Nhà Nông, Nhà phân phối và khách hàng cần có mối quan hệ công bằng về giá thành và giá trị nhận được. Đảm bảo không bên nào bị thiệt thòi nhằm đảm bảo các bên gắn bó lâu dài với chuỗi giá trị nông sản hữu cơ.</p> <p>Theo IFOAM</p></div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Thu, 03/19/2020 - 09:52</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/2020-04/ifoam-1.jpg" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Thu, 19 Mar 2020 09:52:10 +0000 HiepBio 10 at http://huuco.net Định nghĩa Nông nghiệp Hữu cơ http://huuco.net/kien-thuc/dinh-nghia-nong-nghiep-huu-co-9 <span>Định nghĩa Nông nghiệp Hữu cơ</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất nhằm duy trì tính bền vững của đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người.</p> <p>Nông nghiệp Hữu cơ thúc đẩy các mối quan hệ công bằng và cuộc sống tốt hơn cho tất các các bên tham gia.</p> <p>Hệ thống canh tác hữu cơ dựa vào hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học và các chu trình sinh thái tự nhiên của địa phương hơn là sử dụng các các yếu tố đầu vào từ bên ngoài.</p> <p>Phương thức canh tác Nông nghiệp hữu cơ bao gồm: các tập quán truyền thống, biện pháp khoa học kỹ thuật mới mang lại lợi ích cho môi trường.</p> <p><em>Theo IFOAM</em></p></div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Thu, 03/19/2020 - 09:51</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-hidden field--item"> <img src="/sites/default/files/2020-04/ifoam-1_0.jpg" width="400" height="300" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> Thu, 19 Mar 2020 09:51:29 +0000 HiepBio 9 at http://huuco.net Thử nghiệm bón rau bằng phân giun quế http://huuco.net/nhat-ky-san-xuat/thu-nghiem-bon-rau-bang-phan-giun-que-7 <span>Thử nghiệm bón rau bằng phân giun quế</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Ảnh minh họa</div> <div class="field--item"> <a href="http://huuco.net/sites/default/files/2020-03/FB_IMG_1584493752781.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-03/FB_IMG_1584493752781.jpg?itok=uUFAznug" width="480" height="360" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </a> </div> </div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Wed, 03/18/2020 - 01:47</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Ghi chú</div> <div class="field--item"><p>Bổ xung dinh dưỡng và giun vào khi vực sản xuất.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-don-vi-san-xuat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Đơn vị sản xuất</div> <div class="field--item"><a href="/don-vi-cung-ung/huu-co-trac-van-13" hreflang="vi">Hữu cơ Trác Văn</a></div> </div> <div class="field field--name-field-vat-tu field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vật tư</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/vat-tu/phan-giun-que-muc-dong-14" hreflang="vi">Phân giun quế Mục Đồng</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ngay-thuc-hien field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Ngày thực hiện</div> <div class="field--item"><time datetime="2020-03-18T12:00:00Z">2020-03-18</time> </div> </div> <section> </section> Wed, 18 Mar 2020 01:47:01 +0000 HiepBio 7 at http://huuco.net Bón phân http://huuco.net/nhat-ky-san-xuat/bon-phan-6 <span>Bón phân</span> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Ảnh minh họa</div> <div class="field--item"> <a href="http://huuco.net/sites/default/files/2020-03/phan-trun-que_0.jpg"><img src="/sites/default/files/styles/large/public/2020-03/phan-trun-que_0.jpg?itok=KxWyN-J4" width="480" height="336" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </a> </div> </div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Sat, 03/14/2020 - 15:37</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Ghi chú</div> <div class="field--item"><p>Bổ xung dinh dưỡng cho cây bưởi.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-don-vi-san-xuat field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Đơn vị sản xuất</div> <div class="field--item"><a href="/don-vi-cung-ung/nhom-huu-co-bai-trang-11" hreflang="vi">Nhóm Hữu cơ Bái Trang</a></div> </div> <div class="field field--name-field-giong field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Giống</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/giong/buoi-do-tan-lac-12" hreflang="vi">Bưởi đỏ Tân Lạc</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-vat-tu field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Vật tư</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/vat-tu/phan-trun-que-10" hreflang="vi">Phân Trùn Quế</a></div> </div> </div> <div class="field field--name-field-ngay-thuc-hien field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Ngày thực hiện</div> <div class="field--item"><time datetime="2020-03-14T12:00:00Z">2020-03-14</time> </div> </div> <section> </section> Sat, 14 Mar 2020 15:37:28 +0000 HiepBio 6 at http://huuco.net Trà giảo cổ lam Tân Lạc Sơn http://huuco.net/San-pham-thuc-pham/tra-giao-co-lam-tan-lac-son-4 <span>Trà giảo cổ lam Tân Lạc Sơn</span> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Sat, 03/14/2020 - 14:51</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden field--item"><p>Sản phẩm Trà Giảo Cổ Lam Thiên nhiên được chúng tôi thu hái hoàn toàn trong tự nhiên từ sườn núi phía đông vùng đệm Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.<br /> Với người dùng thông thường với 1 gói dùng trong 1 tháng, với người đang dùng trong quá trình điều trị Mỡ máu sẽ dùng hết 2 gói/1 tháng</p></div> <div class="field field--name-field-image field--type-image field--label-above"> <div class="field--label">Ảnh sản phẩm</div> <div class="field--item"> <img src="/sites/default/files/2020-04/giaocolam200g2.jpg" width="1000" height="1000" alt="" typeof="foaf:Image" class="img-responsive" /> </div> </div> <div class="field field--name-field-trong-luong field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Trọng lượng sản phẩm</div> <div class="field--item">200 g</div> </div> <div class="field field--name-field-kich-thuoc-san-pham field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Kích thước Sản phẩm</div> <div class="field--item">16x20cm</div> </div> <div class="field field--name-field-ngay-su-dung field--type-string field--label-above"> <div class="field--label">Ngày sử dụng</div> <div class="field--item">9 tháng</div> </div> <div class="field field--name-field-mo-ta-san-pham field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Mô tả sản phẩm</div> <div class="field--item"><p>Trà Giảo cổ Lam thiên nhiên <a href="https://tanlacson.com">Tân Lạc Sơn</a> được sản xuất từ loài giảo cổ lam 5 lá bé có Công dụng:<br /> * Làm giảm mỡ máu, giảm Cholesterol toàn phần, ngăn ngừa xơ vữa mạnh máu, chống huyết khối. Tốt cho người mắc bệnh tim mạch.<br /> * GIúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, ổn định huyết áp cho người cao huyết áp.<br /> * Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuýp II, ngăn ngừa và hạn chế biến chứng của bệnh.<br /> * Phòng chống Ung thư, kìm hãm sự phát triển của khối u, giúp bệnh nhân ung thư sau truyền hóa chất, xạ trị hoặc sau phẫu thuật ăn ngủ tốt, tăng miễn dịch, giảm mệt mỏi, kéo dài tuổi thọ.<br /> * Tăng cường hệ miễn dịch, làm tăng sức đề kháng của cơ thể với các tác nhận độc hại như quá nóng, quá lạnh, nhiễm xạ, nhiễm các chất độc hóa học, sinh học (vi rút, ung thư).<br /> * GIúp dễ ngủ và ngủ sâu giấc, tăng cường máu lên não, làm tỉnh táo, minh mẫn, sảng khoái, tăng khả năng làm việc trí óc và ngăn ngừa chứng lú lẫn ở người già.<br /> * Rất tốt cho tế bào gan, tăng cường chức ngăng giải độc của gan.</p> <p>Quy trình thu hái và chế biến Trà giảo cổ lam thiên nhiên của Tân Lạc Sơn</p> <p>* Sản phẩm Trà Giảo Cổ Lam Thiên nhiên được chúng tôi thu hái hoàn toàn trong tự nhiên từ sườn núi phía đông vùng đệm Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.<br /> * Sau khi thu hái, chúng tôi chuyển sang giai đoạn chế biến thủ công, theo quy trình hoàn toàn sạch để đảm bảo sản phẩm thơm ngon và giữ được nguyên vẹn hoạt tính của các tinh chất quý.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-cach-su-dung field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Cách sử dụng</div> <div class="field--item"><p>Hãm trong ấm ủ như hãm nước vối, nước trà khô. Lượng mỗi lần tùy theo sở thích người dùng.</p></div> </div> <div class="field field--name-field-khuyen-cao-khach-hang field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Khuyến cáo khách hàng</div> <div class="field--item"><p>Chú ý:</p> <p>* Không dùng khi đói.<br /> * Không dùng với người huyết áp thấp.<br /> * Không dùng trước khi đi ngủ<br /> * Hạn dùng: 9 tháng sau ngày đóng gói.</p></div> </div> Sat, 14 Mar 2020 14:51:52 +0000 HiepBio 4 at http://huuco.net DÙNG BỒ HÒN ĐỂ TRỪ SÂU PHI HÓA CHẤT! http://huuco.net/huong-dan/dung-bo-hon-de-tru-sau-phi-hoa-chat-3 <span>DÙNG BỒ HÒN ĐỂ TRỪ SÂU PHI HÓA CHẤT!</span> <div class="field field--name-field-vat-tu field--type-entity-reference field--label-above"> <div class="field--label">Nguyên liệu sử dụng</div> <div class="field--items"> <div class="field--item"><a href="/vat-tu/vo-qua-bo-hon-6" hreflang="vi">Vỏ quả bồ hòn</a></div> <div class="field--item"><a href="/vat-tu/nuoc-7" hreflang="vi">Nước</a></div> </div> </div> <span><a title="View user profile." href="/user/1" lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">HiepBio</a></span> <span>Sat, 03/14/2020 - 10:45</span> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <div class="field--label">Chi tiết cách làm</div> <div class="field--item"><p>CÁCH LÀM: 30 vỏ quả bồ hòn khô ĐÃ TÁCH HẠT, LẤY VỎ, đun lên với 5 lít nước, lửa nhỏ, sai sôi đẻ khoảng 10-15 phút. Để nguội, lọc qua nếu dung bình phun tay (cho khỏi nghẽn), hoặc cho vào bình tưới. Lưu ý: số bồ hòn này còn nấu đi nấu lại niều lần được, nhà tôi cứ đẻ trong nồi inõ to dành để đun dung dịch bồ hòn.</p> <p>Ad đang thử nghiệm so sánh kết hợp dung dịch bồ hòn với 2 nguyên liệu tự nhiên trong vườn, nhưng chưa đủ thời gian tổng kết được hiệu quả. Riêng sử dụng dung dịch bồ hòn thôi, đã giúp diệt/ đuổi 1 số sâu bọ như sau:</p> <p>1. SÙNG:<br /> Vùng đất cát thường có sùng, chúng ăn rễ mềm khiến chết cây. Truwcs dây phải bới đất bắt từng con cũng không hết.<br /> Dụa đoán cây bào bị sùng ăn, bới đất cách gốc khoảng 10-15cm, sâu khoảng 5-7 cm, và tưới vào đó 1 lượng dung dịch bồ hòn vừa đủ thấm hết ngay. Lấp đất lại. Sùng cất (bới đất ra kiểm tra sẽ thấy). Cây xanh trở lại rất nhanh.</p> <p>2/ RẦY BÔNG / RỆP SÁP PHẤN:<br /> Một cụm ổi nà tôi bị rầy bông. Phun dung dịch bồ hòn phủ lên lá và quả, 2 hôm sau ra rệp đã hết.</p> <p>3/ SÂU RUỒI ĐỤC QUẢ:<br /> Đối vớ vườn ổi nhà tôi, áp dụng cách phun như trên, những quả mới hoàn toàn không bị chấm đen trên vỏ và không bị sâu ăn trong ruột.</p> <p>4/ SÂU KÈN:<br /> Phun dung dịch phủ lên cây lựu bị sâu kèn làm tổ chi chít,. Sau 2 ngày, các kén xẹp, sâu chết, một số con mạnh tìm đường di cư, không đáng kể. Cây sạch kén sau đó.</p> <p>Hiệu quả của việc phun bề mặt để chống sâu bọ rất tốt, và an toàn, do chất saponin được rửa sạch không để lại dư chất trên rau/ quả. Riêng về cách diệt sùng - là phun vào lòng đất - hãy cân nhắc liều lượng . Vì giun cũng sẽ bị chết như sùng. Với một số cây biết chắc là bị sùng đang làm hại, chúng tôi tưới quanh gốc, theo vành hẹp, để tránh ảnh hưởng đến giun.</p> <p>Quan sát trong 2 tháng, cây tốt tươi hẳn so với lúc bị sâu, rầy. Sâu, rầy KHÔNG THẤY QUAY TRỞ LẠI.</p> <p>THEO 1 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, dung dịch bồ hòn còn có khả năng diệt các loại sâu rau (su hào, bắp cải, súp lơ,....), đạt hiệu quả tới 88 - 100%!</p> <p>5/ SÂU XANH BƯỚM TRẮNG<br /> 6/ SÂU TƠ<br /> 7/ SÂU KHOANG<br /> 8/ BỌ NHẢY</p> <p>Nguồn: https://www.facebook.com/Bohon.MadebyHau/posts/232388590430999/</p></div> </div> <div class="field field--name-field-ngay-thuc-hien field--type-datetime field--label-above"> <div class="field--label">Ngày viết</div> <div class="field--item"><time datetime="2020-03-14T12:00:00Z">Sat, 03/14/2020 - 12:00</time> </div> </div> <section> </section> Sat, 14 Mar 2020 10:45:23 +0000 HiepBio 3 at http://huuco.net http://huuco.net/huong-dan/dung-bo-hon-de-tru-sau-phi-hoa-chat-3#comments