Nông nghiệp bền vững giúp cây chống hạn mặn

Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn ra ngày càng gay gắt hơn trong khu vực ĐBSCL. Những vùng trồng cây ăn trái tập trung cần có giải pháp để ứng phó có hiệu quả với tình hình này, giúp cho các vườn cây được an toàn và phát triển bền vững. Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:

Android: http://bit.ly/THVLi_Android

iOS: http://bit.ly/THVLi_iOS

hoặc xem trực tiếp trên http://thvli.vn