Chia sẻ Kiến thức Nông nghiệp Hữu cơ

Nông nghiệp bền vững giúp cây chống hạn mặn

Do tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn diễn ra ngày càng gay gắt hơn trong khu vực ĐBSCL. Những vùng trồng cây ăn trái tập trung cần có giải pháp để ứng phó có hiệu quả với tình hình này, giúp cho các vườn cây được an toàn và phát triển bền vững. Tải ứng dụng THVLi để xem nhiều hơn:

4 Nguyên tắc trong thực hành canh tác hữu cơ

Sức khỏe: xuất phát từ đất khỏe, giống khỏe, hệ sinh thái khỏe, cây trồng vật nuôi khỏe từ đó tạo ra thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho con người.

Sinh Thái: Người canh tác cần hiểu về các chu trình sinh thái, vận dụng chúng, bảo tồn đa dạng các loài trong hệ sinh thái nông nghiệp.

Cẩn trọng: Việc áp dụng kỹ thuật mới, giống mới, vật tư mới, hay toàn bộ quy trình kỹ thuật cần được thực hiện một cách cẩn trọng.

Định nghĩa Nông nghiệp Hữu cơ

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất nhằm duy trì tính bền vững của đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Nông nghiệp Hữu cơ thúc đẩy các mối quan hệ công bằng và cuộc sống tốt hơn cho tất các các bên tham gia.

Hệ thống canh tác hữu cơ dựa vào hệ sinh thái, sự đa dạng sinh học và các chu trình sinh thái tự nhiên của địa phương hơn là sử dụng các các yếu tố đầu vào từ bên ngoài.

Phương thức canh tác Nông nghiệp hữu cơ bao gồm: các tập quán truyền thống, biện pháp khoa học kỹ thuật mới mang lại lợi ích cho môi trường.

Theo IFOAM