Hướng dẫn thực hành Nông nghiệp Hữu cơ

CÁCH LÀM: 30 vỏ quả bồ hòn khô ĐÃ TÁCH HẠT, LẤY VỎ, đun lên với 5 lít nước, lửa nhỏ, sai sôi đẻ khoảng 10-15 phút. Để nguội, lọc qua nếu dung bình phun tay (cho khỏi nghẽn), hoặc cho vào bình tưới. Lưu ý: số bồ hòn này còn nấu đi nấu lại niều lần được, nhà tôi cứ đẻ trong nồi inõ to dành để đun dung dịch bồ hòn.

Ad đang thử nghiệm so sánh kết hợp dung dịch bồ hòn với 2 nguyên liệu tự nhiên trong vườn, nhưng chưa đủ thời gian tổng kết được hiệu quả. Riêng sử dụng dung dịch bồ hòn thôi, đã giúp diệt/ đuổi 1 số sâu bọ như sau: