08/ 02/ 2021
Dự án "Nâng cao năng lực tự quản tại cộng đồng” do tổ chức Bánh mì cho thế giới (BfdW) triển khai thực hiện từ năm 2017 tại 4 xã: Nuông Dăm, Vĩnh Tiến, Bình Sơn, Cuối Hạ (Kim Bôi) với tổng nguồn vốn đầu tư trên 13 tỷ đồng. Dự án đã triển khai nhiều tiểu dự án nhằm hỗ trợ địa phương chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tăng thu nhập trên cùng một diện tích canh tác, giải quyết vấn đề việc làm, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới. Trong đó, mô hình sản xuất hữa cơ PGS là một trong những tiểu dự án thiết thực, hiệu quả.
17/ 01/ 2021

Khu vực canh tác chính là: Đồng Luông, Đồng Nguất, Đồng Bồ Hòn thuộc Bản Bướt, xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

17/ 01/ 2021

Thành lập năm 2014

17/ 01/ 2021

Huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

17/ 01/ 2021

Vùng canh tác thuộc Sóc Sơn, Đông Anh, Hà Nội

22/ 01/ 2021

Là 1 thành viên của Ban điều phối PGS Việt Nam