Cộng đồng Nông nghiệp Hữu cơ

    1. Luân canh cây trồng là sự thay đổi các loại cây trồng khác nhau trên một đơn vị diện tích phù hợp với sinh trưởng của cây.

Luân canh là b

Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung với nhau và phát triển trong cùng một môi trường nhất định, các quần thể sinh vật sống chung trong môi trường đó sẽ có quan hệ tương tác với nhau và cả với yếu tố vô sinh mà chúng sống tron

Sức khỏe: xuất phát từ đất khỏe, giống khỏe, hệ sinh thái khỏe, cây trồng vật nuôi khỏe từ đó tạo ra thực phẩm đảm bảo sức khỏe cho con người.

Nông nghiệp hữu cơ là hệ thống sản xuất nhằm duy trì tính bền vững của đất, hệ sinh thái và sức khỏe con người.

Nông nghiệp Hữu cơ thúc đẩy các mối quan hệ công bằng và cuộc sống tốt hơn cho tất các các bên tham gia.

Bổ xung dinh dưỡng và giun vào khi vực sản xuất.

Bổ xung dinh dưỡng cho cây bưởi.

Sản phẩm Trà Giảo Cổ Lam Thiên nhiên được chúng tôi thu hái hoàn toàn trong tự nhiên từ sườn núi phía đông vùng đệm Khu bảo tồn Thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

CÁCH LÀM: 30 vỏ quả bồ hòn khô ĐÃ TÁCH HẠT, LẤY VỎ, đun lên với 5 lít nước, lửa nhỏ, sai sôi đẻ khoảng 10-15 phút. Để nguội, lọc qua nếu dung bình phun tay (cho khỏi nghẽn), hoặc cho vào bình tưới.

Các nhóm đã ghi chép đầy đủ nhật ký sản xuất.

Do nhiều rệp quá nên cần phun.